شرکت مهندسین مشاور آبادگران اوج گستر شرق

طراحی و مشاوره،اجرا و نظارت پروژه های اجرایی در سراسر کشور

شرکت مهندسین مشاور آبادگران اوج گستر شرق

طراحی و مشاوره،اجرا و نظارت پروژه های اجرایی در سراسر کشور

۱ مطلب با موضوع «آبرسانی» ثبت شده است
تاسیسات آب و فاضلاب 


 

  • شبیه سازی و طراحی بهینه شبکه های آب و فاضلاب با استفاده از تکنیک های هوشمند
  • طراحی بهینه سیستم های جمع آوری آبهای سطحی به صورت مجزا و درهم
  • .......................