شرکت مهندسین مشاور آبادگران اوج گستر شرق

طراحی و مشاوره،اجرا و نظارت پروژه های اجرایی در سراسر کشور

شرکت مهندسین مشاور آبادگران اوج گستر شرق

طراحی و مشاوره،اجرا و نظارت پروژه های اجرایی در سراسر کشور

۳ مطلب با موضوع «آموزشی» ثبت شده است

سیستم های اطفاء حریق هالوکربنی یکی از موثرترین سیستم های اطفاء حریق گازی است.

 داکت اسپلیت

تهویه مطبوع به عنوان یکی از بخش تخصصی تاسیسات مکانیکی، شامل قسمت های سرمایش، گرمایش و تعویض هوا می باشد. همانطور که در مقالهنگاهی گذرا به تهویه مطبوع نیز اشاره نمودیم: در این میان سرمایش از اهمیت خاصی برخوردار است.

تهویه مطبوع در بیمارستان سبب شده است که طراحی تاسیسات مکانیکی آن را از پیچیدگی خاصی برخوردار کند. در نتیجه دقت در محاسبات و رعایت اصول استانداردهای بین المللی که در مورد بیمارستانها وضع شده است بایستی دقیقاً مد نظر تاسیسات باشد، از طرفی بحث درمان بیمار در کنار ایجاد شرایط آسایش انسانها نیز از نکات اساسی تهویه مطبوع در بیمارستان است


هواساز،هواساز،طراحی هواساز،چیدمان هواساز،کارکردهواساز،ه و ا س ا ز، هواسازبیمارستان،هواسازساختمان،فن هواساز،فیلترهواساز،هواسازاداری،هواسازمسکونی،هواسازقارچ،هواسازدیتاسنتر،