شرکت مهندسین مشاور آبادگران اوج گستر شرق

طراحی و مشاوره،اجرا و نظارت پروژه های اجرایی در سراسر کشور

شرکت مهندسین مشاور آبادگران اوج گستر شرق

طراحی و مشاوره،اجرا و نظارت پروژه های اجرایی در سراسر کشور

۱ مطلب با موضوع «رزومه کاری» ثبت شده است

تاسیس شرکت سهامی خاص آبادگران اوج گستر شرق : موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتهای عمرانی ازقبیل طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت فنی بر ساخت کلیه سازه های فلزی وبتنی اعم ازساختمانی وصنعتی واجرای امور پیمانکاری در رشته های:...........